Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korszystając ze sklepu https://td24online.com/ wyrażasz zgodnę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego TD24online

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Platforma internetowa TD24, dostępna pod adresem internetowym: www.td24online.com prowadzona jest przez Top Design sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-876, ul. Leśna 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000087133, REGON: 192638133, NIP: 5851385155.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z użytkownikiem na odległość za pośrednictwem sklepu.
 3. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013. 1422).

 

 

 • 2 Definicje

 

 1. Administrator - Top Design sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.
 2. Dane - dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji: adres i dane firmy oraz dane kontaktowe.
 3. Formularz Rejestracyjny - wniosek o rejestrację Konta, znajdujący się w oknie logowania na stronie głównej Platformy.
 4. Klient - Użytkownik, który złożył Zamówienie.
 5. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto - indywidualne konto Użytkownika umożliwiające korzystanie z Platformy po zalogowaniu się na nią.
 7. Platforma - Platforma Internetowa TD24 dostępna pod adresem www.td24online.com.
 8. Produkt - towar prezentowany za pośrednictwem Platformy, będący Produktem magazynowym lub Produktem na zamówienie.
 9. Produkt magazynowy – Produkt typowy, który znajduje się w stałej produkcji Sprzedającego.
 10. Produkt na zamówienie – Produkt wyprodukowany w związku z wykonaniem usługi na rzecz Klienta.
 11. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 12. Regulamin - niniejszy regulamin.
 13. Rejestracja - procedura zakładania Konta.
 14. Sklep – Platforma Internetowa TD24 dostępna pod adresem www.td24online.com , za pośrednictwem której Kupujący składa zamówienie.
 15. Sprzedający - Administrator.
 16. Strony - strony Umowy Sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Platformy TD24 oraz Zamawiający.
 17. TD24 - Top Design sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-876, ul. Leśna 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000087133, REGON: 192638133, NIP: 5851385155, dalej w niniejszym dokumencie nazywana również Top Design sp. z o.o.
 18. Umowa Sprzedaży — umowa sprzedaży towarów prezentowanych za pośrednictwem Platformy, zawarta drogą elektroniczną między TD24 oraz Zamawiającym.
 19. Użytkownik - Przedsiębiorca lub Konsument korzystający z Platformy.
 20. Zamawiający - Użytkownik, który składa Zamówienie.
 21. Zamówienie - złożenie oferty zakupu konkretnych towarów prezentowanych za pośrednictwem Platformy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 • 3 Warunki uczestnictwa

 

 1. Przedmiotem działalności Platformy jest umożliwienie sprzedaży oraz dostawy towarów prezentowanych za pośrednictwem Platformy.
 2. Dostęp do treści udostępnianych w ramach Platformy jest bezpłatny.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 4. Korzystanie z Platformy wymaga zapoznania się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.
 5. W celu korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien posiadać:

 

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty email.

 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższa, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

 

 • 4 Rejestracja

 

 1. W celu założenia Konta na Platformie, Użytkownik dokonuje rejestracji, podając login, adres e-mail, hasło oraz inne żądane dane, za pomocą Formularza Rejestracyjnego.
 2. Po wypełnieniu wymaganych pól Formularza Rejestracyjnego, zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 3. Przesłanie wypełnionego Formularza Rejestracyjnego zgodnie z procedurą rejestracji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Za prawdziwość Danych zamieszczonych w Formularzu Rejestracyjnym odpowiada wyłącznie Użytkownik. Użytkownik jest obowiązany do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie Danych. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprawdziwych lub nieaktualnych Danych.
 5. W wyniku Rejestracji, Użytkownik otrzymuje login i hasło dostępu do Konta. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 6. Założenie Konta, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu jest nieodpłatne.
 7. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
 8. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie na Platformę.

 

 • 5 Składanie zamówień

 

 1. Użytkownik może składać Zamówienia na towary prezentowane za pośrednictwem Platformy na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik może złożyć zamówienie w następujący sposób:
 • Użytkownik rejestruje się na Platformie lub loguje się na swoim Koncie, a następnie wybiera towary, które chce zakupić poprzez dodanie ich do koszyka; następnie po kliknięciu na ikonę koszyka następuje proces zakupu wybranych artykułów.
 • Użytkownik dodaje wybrane przez siebie towary do koszyka bez uprzedniego logowania się na Platformie. W tym przypadku Użytkownik potwierdza zamówienie poprzez przejście do koszyka i kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, następnie Użytkownik loguje się na swoje Konto, dokonuje wyboru formy dostawy i płatności. Następnie po zatwierdzeniu wymaganych przez Administratora oświadczeń, Użytkownik przechodzi do kasy i zatwierdza zamówienie. Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone, a na wskazany przez Użytkownika adres mailowy wysłana zostaje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 • Użytkownik dodaje wybrane przez siebie artykuły do koszyka bez uprzedniej rejestracji na Platformie. W tym przypadku Użytkownik potwierdza zamówienie poprzez przejście do koszyka i kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Następnie Użytkownik rejestruje się na Platformie poprzez kliknięcie przycisku „załóż konto” i uzupełniając wymagane przez Administratora dane. Następnie Użytkownik dokonuje wyboru formy dostawy i metody płatności; po zatwierdzeniu wymaganych przez Administratora oświadczeń Użytkownik przechodzi do kasy i zatwierdza zamówienie. Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone, a na wskazany przez Użytkownika adres mailowy wysłana zostaje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 • Użytkownik dodaje wybrane przez siebie artykuły do koszyka bez uprzedniej rejestracji na Platformie i bez zakładania Konta. W tym przypadku Użytkownik potwierdza zamówienie poprzez przejście do koszyka i kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Następnie Użytkownik poprzez kliknięcie przycisku „szybkie zakupy” kontynuuje proces zamówienia bez rejestracji lub logowania się na Konto. Użytkownik wypełnia formularz poprzez wskazanie wymaganych przez Administratora danych. Następnie po zatwierdzeniu wymaganych przez Administratora oświadczeń Użytkownik przechodzi do kasy oraz dokonuje wyboru formy dostawy i metody płatności. Po prawidłowo dokonanym zamówieniu oraz kliknięciu przycisku „zamów i zapłać”, na wskazany przez Użytkownika adres mailowy wysłana zostaje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 

 1. Oferty znajdujące się na Platformie nie stanowią ofert w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Użytkownika stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży towaru dodanego do koszyka, która jest dla Użytkownika wiążąca. Potwierdzenie złożenia Zamówienia wysłane przez TD24 stanowi przyjęcie oferty.

 

 

 • 6 Realizacja zamówień

 

 1. TD24 dołoży wszelkich starań, aby realizacja zamówień odbywała się zgodnie z założonymi terminami i przy zachowaniu najwyższej jakości towarów.
 2. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 3. Wszelkie odstępstwa w zakresie realizacji przedmiotu Zamówienia dopuszczalne są za zgodą Stron, wyrażoną w formie pisemnej lub elektronicznej.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, w całości lub w części, Zamawiający jest informowany o wydłużeniu czasu realizacji określonego Zamówienia. W braku zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, Zamawiający ma prawo rezygnacji z Zamówienia, w całości lub w części wydłużającej czas realizacji Zamówienia.
 5. TD24 zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w sytuacji, gdy została ona zawarta w wyniku wadliwego działania systemu teleinformatycznego.

 

 • 7 Ceny produktów

 

 1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych za pośrednictwem Platformy są cenami brutto i są podane w polskich złotych. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych ewentualnych, dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Zamawiający o dodatkowych kosztach informowany jest przed dokonaniem zamówienia.
 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Zamawiającego jest cena produktu podana na stronie Sklepu bezpośrednio przed dokonaniem zamówienia przez Zamawiającego.

 

 • 8 Dostawa produktów
 1. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane.
 2. W przypadku sprzedaży Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 3. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu stanowi warunek do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy, chyba że Klient jest Konsumentem.
 4. Towary dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej, przy czym koszty przesyłki różnić się mogą w zależności od kraju, do którego są wysyłane.

 

 • 9 Prawo odstąpienia od umowy

 

Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Użytkowników korzystających z Platformy jako Konsumenci.

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu magazynowego bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie (listownie lub elektronicznie)/Produkt magazynowy przed jego upływem na adres: Top Design sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Leśna 1, 81-876 Sopot, adres e-mail: reklamacje@topdesign.pl.
 2. Konsument może skorzystać również z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu regulaminu.
 3. Przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu, listownie na adres wskazany przez Konsumenta w oświadczeniu bądź na wskazany przez Konsumenta adres mailowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Top Design sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Leśna 1, 81-876 Sopot.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 9. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedający dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Sprzedający może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem niewłaściwego montażu i użytkowania.
 11. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) nie przysługuje prawo do odstąpienia m.in. od umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,  który  został  poinformowany  przed  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (Produkt na zamówienie);
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji szczegółowych Konsumenta.
 • 10 Prawo Konsumenta do rękojmi
 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).
 2. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres: ul. Leśna 1, 81-876 Sopot, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 7. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 8. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.

- w przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Wskazane w pkt. 4 niniejszego paragrafu oświadczenia Konsument powinien przesłać listownie na adres: Top Design sp. z o.o., ul. Leśna 1, 81-876 Sopot lub elektronicznie na adres mailowy: reklamacje@topdesign.pl
 2. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, żądanie Konsumenta oraz numer zamówienia i dane kontaktowe Klienta.
 3. Sprzedający zobowiązuje się wykonać reklamację w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Czas wykonania naprawy lub wymiany ustalany jest w sposób indywidualny, biorąc pod uwagę rodzaj Produktu oraz wadę.
 4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 5. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 6. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 7. W terminach określonych w pkt. 17-19 niniejszego paragrafu, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

 • 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/.

 

 • 12 Zastrzeżenia prawne

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Platformy w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia osobom trzecim loginu lub hasła, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Użytkownika, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla Platformy, a także w przypadku łamania lub zagrożenia łamania przez Użytkownika przepisów prawa lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu - bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 4. Do wszystkich transakcji dokonywanych w ramach Platformy mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży, dostępne na stronie www.td24online.com.

 

 • 13 Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Platformy jest TD24. Jako Administrator danych osobowych TD24 odpowiada za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 2. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Sklepu mogą być:
  1. W przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 4. Pozostawiając na Platformie swoje dane, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 5. Użytkownikom Sklepu, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach Sklepu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma również w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 6. Administrator danych osobowych dołoży szczególnej staranności w celu zapewnienia ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, w szczególności, aby dane te były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

 

 

 • 14 Prawa autorskie

 

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści udostępnianych w ramach Platformy należą do TD24 i podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.(Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
 2. Wszelkie kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie osobom trzecim treści udostępnianych w ramach Platformy jest zabronione.

 

 • 15 Klauzula salwatoryjna

 

Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

 

 • 16 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 lutego 2019 r.
 2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny pod adresem www.td24online.com.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany będą obowiązywać od dnia udostępnienia na stronie www.td24online.com.
 4. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy kierować na adres: administrator@topdesign.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w tym przepisy praca cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższy formularz należy wypełnić i odesłać na wskazany w Regulaminie adres tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

                                                                                   TD24 - Top Design Sp.z o.o.

z siedzibą w Sopocie,

ul.Leśna 1, 81-876 Sopot

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Ja niżej podpisana(y) / My niżej podpisani (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy/odbioru Produktów (*) ………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko Konsumenta/Konsumentów  (*)

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

Adres Konsumenta/Konsumentów (*)

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

 

Zwracam ......................................................................................... w stanie niezmienionym.

 

 

podpis Konsumenta oraz data

(*) niepotrzebne skreślić

Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera

Top Design sp z o. o.

80-299 Gdańsk (Osowa), ul. Zeusa 61

tel.: +48 58 550 38 12

biuro@topdesign.pl       www.topdesign.pl


Znalezione obrazy dla zapytania cnbop png        Przelewy24

MiStral e-sklep PRO PLUS v. 2.31.0 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2021